לונג, לונגים

אפשרות הדפסה עד 6 צבעים

לונג ממותג לים, 150 ס"מ על

אפשרות הדפסה עד 6 צבעים

אפשרות הדפסה עד 6 צבעיםנג

מטר

המידות במלאי למוצר זה:

הצבעים במלאי למוצר זה:

תוכן נוסף על המוצר

לונגים ממותגים הדפס ענק