כפכפים לים עם הדפסה

כפכפים עם הדפס לוגו הדפסה על כפכפים